Dynamiek

Dynamiek

Dynamiek - Spieren -Tijd - Vierde Dimensie

Alles wat beweegt

Met welke dynamiek beweeg ik van VORM naar VORM? In de dans is dynamiek het onderwerp dat het vaakst ter sprake komt. De dynamische kwaliteit is het onderwerp dat in dit boek de meeste aandacht zal krijgen. De andere drie basiselementen in de dynamiek zullen ook uitvoerig worden besproken. Het gebruik van dynamiek maakt een compositie vlak of gevarieerd.

Dynamiek in dans is een constante verandering in de activiteit.
Dynamiek is vierdimensionaal en is gerelateerd aan spieren en tijd. Vorm en expressie worden gecreëerd door middel van dynamiek. Het stelt dansers in staat om hun lichaam volledig te verkennen, te ervaren en nieuwe manieren van bewegen te ontdekken. Door te variëren met Dynamiek kunnen dansers verschillende kwaliteiten in hun dans creëren. Samen creëren ze een unieke en krachtige vorm van artistieke expressie.

The GEM

De GEM Methode is een holistische aanpak, gecreëerd en ontwikkelt door Ton Greten. GEM staat voor Greten Equation Movement. Het is gebaseerd op de  wederzijdse en wederkerige relatie tussen drie variabelen. De performance of Vorm, Expressie and Dynamiek gecombineerd resulteren in een bepaalde Persoonlijkheid.

Persoonlijkheid = Vorm + Expressie + Dynamiek; P = V+E+D (V.E.D.)

    Dynamiek – Spieren -Tijd

Scroll naar boven