Dynamiek

Dynamiek

(tijd)

Alles wat beweegt

Met welke dynamiek beweeg ik van VORM naar VORM? In de dans is dynamiek het onderwerp dat het vaakst ter sprake komt. De dynamische kwaliteit is het onderwerp dat in dit boek de meeste aandacht zal krijgen. De andere drie basiselementen in de dynamiek zullen ook uitvoerig worden besproken. Het gebruik van dynamiek maakt een compositie vlak of gevarieerd.

The GEM

De GEM Methode is een holistische aanpak, gecreëerd en ontwikkelt door Ton Greten. GEM staat voor Greten Equation Movement. Het is gebaseerd op de  wederzijdse en wederkerige relatie tussen drie variabelen. De performance of Vorm, Expressie and Dynamiek gecombineerd resulteren in een bepaalde Persoonlijkheid.

Persoonlijkheid = Vorm + Expressie + Dynamiek; P = V+E+D (V.E.D.)

    Dynamic – Spieren -Tijd

Scroll naar boven